Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Начало / Камерен женски хор “Ирина Щиглич”

  • a+
  • a
  • a-

Камерен женски хор "Ирина Щиглич"

8 март 2010

Диригенти

D_SHT_02_Sn_01.jpgИРИНА ЩИГЛИЧ (1933-2007) – хоров диригент и пианист. През 1966 г. заедно с Васил Арнаудов създават Софийския камерен хор “Любомир Пипков” (сега хор „Васил Арнаудов”). До1991 е асистент диригент на хора, а след това остава като негов Художествен ръководител. От 1987 е Главен диригент на „Пасторал”. Освен като диригент работи и като вокален педагог. Тя е високо ценена в областта на камерената музика като изпълнител, акомпанятор (на орган, чембало и пиано), както и с нейните познания и богат опит в областта на ренесансовата и бароковата музика.

 

 

 

 

ДЕНИЦА МИХАЙЛОВА завършва НМА „Панчо Владигеров” 2000 г., със специалности Хорово дирижиране в класа на проф. Крум Максимов и Музикална педагогика. От 2000 г. е хормайстор на СКХ „Васил Арнаудов”. В момента е асистент по Хорово дирижиране в СУ „св. Климент Охридски” и НМА „Панчо Владигеров”. 2006 г. получава образователна и научна степен „Доктор” въз основа на защитена дисертация на тема „Балканската източноправослав-на монодия /ХIV-ХVв./: изпълнителски аспекти”, с ръководител проф. Елена Тончева. От 2007 г. е диригент на хор "Пасторал", преименован по-късно на хор „Ирина Щиглич”.