Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

За читалището

Народно читалище „СЛАВЯНСКА БЕСЕДА" е на 130 години - най-старото културно средище в столицата. Идеята за неговото създаване е на Антон Безеншек. Място, където да се събират дошлите специалисти от славянските страни. Това става на 11 май 1880 г.- денят, когато българската православна църква чества Деня на Светите братя Кирил и Методий.

Идеята за наименованието на дружеството е също на Безеншек.

На 18 май се приема Уставът, а на 25 май се провежда Учредителното събрание в присъствието на 75 души. Освен чуждестранните специалисти на събранието присъстват и около 50 интелектуалци от София, които впоследствие заемат отговорни длъжности в държавата.Учредителите приемат устава и избират първото Настоятелство на културно - просветното дружество „Славянска беседа" в състав - Председател - Иван Данев; Секретари - Антон Безеншек и Петър Икономов; Ковчежник - Бабевски; Архивар - Вълков; Управител на дома - Хаверда; Ревизори - Георгиев и Попович.

Първият дружествен дом се изгражда със собствени средства през 1881 г. На същото място през 1882 г се построява нова, по-голяма сграда, която е съборена след 10 години и през 1892 г. членовете се нанасят в още по- просторна сграда, отговаряща на нуждите на дружеството.
През 1945 г. читалище „Славянска беседа се нанася в новата си 7-етажна сграда, от която имат дял /48%/ и предприемачите Яким Иванов и Георги Киселинчев.

В ръководствата на читалището от създаването си влизат редица интелектуалци и известни политици, играли важна роля в изграждането на новата българска администрация и армия, между които се открояват имената на Иван Вазов, Алеко Константинов, Константин Иречек, Марин Дринов, Борис Вазов, Иван Евстатиев Гешов, проф. Бобчев, Иван Мърквичка, проф. Николай Николаев, Георги Кьосеиванов, Димитър Греков, Александър Панайотов Хитов,д-р Милан Стоянович, проф. Иван Цибулка, Христо Д. Попов, Михаил Сарафов, Стоян Данев и мн. др.

От основаването на културно- просветното дружество през 1880 г. до 2008 г. за почетни членове са удостоени над 60 души.
В библиотечния фонд на читалището над 70 хил. тома литература от различни тематики и браншове се съхраняват в Централната библиотека и нейния филиал. Ежегодно фондът се обновява с новоизлезли издания.

Разнообразна е дейността на Народно читалище „СЛАВЯНСКА БЕСЕДА". Активно работят школите по пиано, китара, рисуване, модерен балет, театрална студия. Школите се ръководят от преподаватели с висок професионализъм.

Към читалището има 3 хора: Хор „Пасторал - с диригент доц. Ирина Щиглич до кончината й през 2007 г. и настоящ диригент Деница Михайлова; Фолклорна формация „Стефан Кънев" с диригент ст.н.с. д-р Михаил Букурещлиев; Дамска вокална формация „Димчо Дебелянов" - с диригент проф. Николай Тонев, Доктор Хонорис Кауза.

Към дейността на читалището е и професионалният театър „Провокация", основан през 1998 г. от актьора Петър Райжеков, който е и пръв директор, а от 2005 г. за директор е избран Димо Димов. През своята 12-годишна история на сцената на НЧ „Славянска беседа" са излезли 22 премиери. Театралната трупа има редица турнета в Сърбия, Германия, Унгария, Украйна и Гърция.