Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Организация на мероприятия

Лица за връзка

 

Председател - Петър Райжеков - тел.: 02/ 987 68 18

 

Секретар - Доля Иванова-Димитрова - тел.: 02/ 988 28 09