Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Декларация по чл. 12 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Декларация на Председателя и секретаря на Народно читалище "Славянска беседа-1880 г."

pdf.gifSB_declaration.pdf (483.02 KB)