Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Школа по рисуване

Заниманията се провеждат всяка събота от 10:00 ч. на ул. "Г. С. Раковски" № 179

Ръководител: Юлия Стойкова