Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Детска музикална школа

Пиано - Ася Дамянова

Китара - Йордан Рибаров

Заниманията се провеждат на ул. "Г. С. Раковски" № 127 и ул. "Г. С. Раковски" № 179