Народно Читалище "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА"

Театрална Студия “Бончо Урумов”

Заниманията се провеждат всяка събота и неделя в салона на НЧ "Славанска Беседа" от 10:00 ч. до 17:00 ч.

Ръководители на студията - Светослав Добрев и Александър Беровски под егидата на фондация "Бончо Урумов" с председател Иван Урумов