Ръководство

Петър Райжеков - Председател: 02/987 68 18

Доля Иванова-Димитрова - Секретар: 02/987 66 10

Настоятелството на читалище „Славянска беседа”