Библиотека

Библиотека към Народно читалище "Славянска беседа 1880"

Библиотеката на НЧ "Славянска беседа 1880" е една от най-старите в столицата. Понастоящем разполага с над 40 000 тома. Тя предлага на читателите заглавия от българската и световната класика, от изявени, съвременни, български автори и съвременна, развлекателна литература, . На разположение е богата колекция от научни заглавия и детски отдел. Фондът на библиотеката се допълва редовно.

За удобство на читателите има читалня с достъп до интернет.

Абонати на Библиотеката към НЧ "Славянска беседа 1880" могат да бъдат всички граждани с адресна регистрация в район "Средец".