История

Ръководство

Петър Райжеков - Председател: 02/987 68 18

Доля Иванова-Димитрова - Секретар: 02/987 66 10

Настоятелството на читалище „Славянска беседа”

 

История

Основано през 1880 г. Най-старото читалище в София. На 11 май 2015 г. чества 135 години от създаването си.

125 години непресъхващ извор част 1

125 години непресъхващ извор част 2