школа по рисуване

Започнаха занятията в школата по изобразително изкуство

Школа по изобразително изкуство

ръководител Юлия Стойкова
Занятия
петък - 17.30 - 19.30
събота - 11 - 13.30

Телефон за информация и записване - 0898491299